Προσωπικό


Μαρία Τάτση
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
14ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών
Θεσσαλονίκη Ελλάδα
2310.474.580 (εσωτ: 594)
Θωμαΐς Γκριμπίζη
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
14ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών
Θεσσαλονίκη Ελλάδα
2310.474.563 (εσωτ: 596)
Αικατερίνη Γκράτζιου
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
14ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών
Θεσσαλονίκη Ελλάδα
2310.270.440 (εσωτ: 583)
Στέλιος Φράγκου
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
14ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών
Θεσσαλονίκη Ελλάδα
2310.474.589 (εσωτ: 586)
Μαριέττα Ρουκανά
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
14ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών
Θεσσαλονίκη Ελλάδα
2310.474.571 (εσωτ: 588)
Κοσμάς Λιαμπότης
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
14ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών
Θεσσαλονίκη Ελλάδα
2310.474.575 (εσωτ: 595)
Μαρία Λαζαρίδου
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
14ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών
Θεσσαλονίκη Ελλάδα
2310.474.571 (εσωτ: 588)
Δανιέλα Μηναΐδου
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
14ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών
Θεσσαλονίκη Ελλάδα
2310.474.564 (εσωτ: 592)
Χριστίνα Τσόγια
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
14ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών
Θεσσαλονίκη Ελλάδα
2310.474.587 (εσωτ: 597)
Ασπασία Δραγώνα
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
10ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών
Θεσσαλονίκη Ελλάδα
2310.474.580 (εσωτ: 593)