Προσωπικό


Θωμαΐς Γκριμπίζη
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
14ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών
Θεσσαλονίκη Ελλάδα
2310.807.596 (εσωτ: 596)
Μαρία Τάτση
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
14ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών
Θεσσαλονίκη Ελλάδα
2310.807.594 (εσωτ: 594)
Αικατερίνη Γκράτζιου
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
14ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών
Θεσσαλονίκη Ελλάδα
2310.270.440 (εσωτ: 583)
Στέλιος Φράγκου
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
14ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών
Θεσσαλονίκη Ελλάδα
2310.807.586 (εσωτ: 586)
Μαριέττα Ρουκανά
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
14ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών
Θεσσαλονίκη Ελλάδα
2310.807.588 (εσωτ: 588)
Κοσμάς Λιαμπότης
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
14ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών
Θεσσαλονίκη Ελλάδα
2310.807.595 (εσωτ: 595)
Μαρία Λαζαρίδου
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
14ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών
Θεσσαλονίκη Ελλάδα
2310.807.574 (εσωτ: 574)
Δημήτρης Δρίτσας
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
14ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών
Θεσσαλονίκη Ελλάδα
2310.807.574 (εσωτ: 574)
Χριστίνα Τσόγια
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
14ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών
Θεσσαλονίκη Ελλάδα
2310.807.597 (εσωτ: 597)
Ασπασία Δραγώνα
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
10ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών
Θεσσαλονίκη Ελλάδα
2310.807.593 (εσωτ: 593)