ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ


H λειτουργία της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού έχει τυποποιήσει τις διαδικασίες της με πρότυπα οικονομικά και διοικητικά έντυπα. Συνεπώς, για τις μεταξύ μας συναλλαγές, επιλέξτε το κατάλληλο έγγραφο από την παρακάτω λίστα.
Σημαντικό: παρακαλώ χρησιμοποιείτε πάντα την τελευταία έκδοση των εντύπων (ISO 9001:2015).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ* Ηλεκτρονική Παρακολούθηση Έργων μέσω WebRescom