ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ


H λειτουργία της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού έχει τυποποιήσει τις διαδικασίες της με πρότυπα διοικητικά και οικονομικά έντυπα. Συνεπώς, για τις μεταξύ μας συναλλαγές, επιλέξτε το κατάλληλο έγγραφο από την παρακάτω λίστα.
Σημαντικό: παρακαλώ χρησιμοποιείτε πάντα την τελευταία έκδοση των εντύπων.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ