Παλιοί Διαγωνισμοί ΔΙ.ΠΑ.Ε.


 • 7281/2018:Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης των δυο κτιρίων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 14-12-2018)
 • 3/2018:Προμήθεια συμβατικού και επιστημονικού εξοπλισμού - ΦΑΣΗ 3 στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του Διεθνούς Πανεπιστημίου για την υλοποίηση του έργου εκσυγχρονισμός των ακαδημαϊκών υποδομών του Διεθνούς Πανεπιστημίου(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15-10-2018)
  Διευκρίνιση: Διευκρινίσεις:
  1) Eπί του Τμήματος 7: Η προμήθεια αφορά μεταλλικά ράφια τύπου Dexion που να σχηματίζουν 4 φοριαμούς και ο καθένας θα έχει:
  • Μήκος 4,88 m
  • Ύψος 2,44 m
  • 5 ράφια καθ’ ύψος, βάθους 46cm και αντοχή 100kg/ράφι.
  Στην προσφορά θα περιλαμβάνονται όλα τα παρελκόμενα (κομβοελάσματα, βίδες κτλ) που απαιτούνται για την πλήρη συναρμολόγησή τους.

  2) Στο Σχέδιο Σύμβασης σελίδα 33, όρος 3, αντικαθίσταται το χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών με το ορθό διάστημα εξήντα (60) ημερών.
 • 2/2018:Προμήθεια συμβατικού και επιστημονικού εξοπλισμού(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 03-04-2018)
  Διευκρίνιση: Πλήρες κείμενο
 • 1 /2018 :ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15-02-2018)
 • 7421/15-12-2017:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΜΕ ΑΝΕΜΟΘΡΑΥΣΤΗ (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 20-12-2017)
 • 7393/14-12-2017:Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης των δυο κτιρίων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 20-12-2017)
 • 7006/30-11-2017:Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ετήσιας άδειας χρήσης του λογισμικού ανίχνευσης λογοκλοπής TURNITIN(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 05-12-2017)
 • 2/2017:Προμήθεια συμβατικού και επιστημονικού εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο "Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του Διεθνούς Πανεπιστημίου για την υλοποίηση του έργου εκσυγχρονισμός των ακαδημαϊκών υποδομών του Διεθνούς Πανεπιστημίου"(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 01-12-2017)
 • 6204/2017:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 30-10-2017)
 • 5900/2017:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CHECKPOINT (ΤΕΙΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΠΑΕ)(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 16-10-2017)
 • 5901/2017:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 16-10-2017)
 • 5792/2017:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 10-10-2017)
 • 5748/2017:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΥΛΟ(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 10-10-2017)
 • 5746/2017:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 10-10-2017)
 • 2/2017:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 16-10-2017)
 • 5319/2017:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 18-09-2017)
 • 2/2017:Προμήθεια Υπηρεσιών Καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 29-09-2017)
  Διευκρίνιση: Απαντήσεις σε αίτημα για παροχή διευκρινίσεων
 • 5001/2017:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CATERING(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28-08-2017)
 • 4713/2017:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗΣ(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 23-08-2017)
 • 4346/2017:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΤΙΡΙΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄)
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 24-07-2017)
 • 4013/2017:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ.
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 10-07-2017)
 • 3944/2017:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 06-07-2017)
 • 3693/2017:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ.
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 19-06-2017)
  Διευκρίνιση: Διευκρινίζονται τα παρακάτω:
  Κυριακή 2 Ιουλίου
  18.15 μ.μ. αναχώρηση από Κέντρο – 18.30 μ.μ, Άφιξης NOESIS Κέντρο Τεχνολογίας
  20.30 μ.μ. αναχώρηση από NOESIS κέντρο Τεχνολογίας - Τερματισμός Κέντρο • 3179/2017:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ WiFi ACCESS POINTS.
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 24-05-2017)
 • 2992/2017:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ.
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17-05-2017)
 • 2963/2017:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΤΙΡΙΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄).
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15-05-2017)
 • 2653/2017:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:
  ΤΜΗΜΑ Α) ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΒΕΝΝΩΝ ΚΑΙ
  ΤΜΗΜΑ Β) ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ BANNERS.
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 02-05-2017)
 • 2631/2017:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 02-05-2017)
 • 2632/2017:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ.
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 02-05-2017)
 • 2630/2017:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CATERING.
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 02-05-2017)
 • 2629/2017:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ – ΠΤΥΧΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ) ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28-04-2017)
  Διευκρίνιση: Διευκρινίζεται ότι στη σελίδα 3 εκ παραδρομής αναφέρεται το 1) Πρόγραμμα Αποφοίτησης(2 είδη) και στο 2) Πτυχία Αποφοίτησης το Είδος Φακέλου: Pergamenata naturale 230 gr, τα οποία αντικαθίστανται στο ορθό από τα 1) Πρόγραμμα Αποφοίτησης και Είδος Χαρτιού: Pergamenata naturale 230 gr. • 2625/2017:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ.
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 02-05-2017)
 • 2624/2017:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 02-05-2017)
 • 2491/2017:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ – ΦΑΚΕΛΟΙ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ – ΠΤΥΣΟΜΕΝΟ ROLLUP) ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 24-04-2017)
 • 2406/2017:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 19-04-2017)
 • 01/2017:Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Ελληνικών και ξενόγλωσσων Διδακτικών συγγραμμάτων και Βιβλίων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 18-04-2017)
  Διευκρίνιση:
  1. Σχετικά με τη συμπλήρωση του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης, δεδομένου ότι όπως προκύπτει από τις προβλέψεις του συνημμένου στην Διακήρυξη Τ.Ε.Υ.Δ. (εντός πλαισίου στις σελ. 41, 43, 46, 47 της Διακήρυξης), ισχύει το παρακάτω:
  Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
  2. Ερώτημα:
  Τα δείγματα καταλόγων των εκδοτικών οίκων πρέπει να είναι σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή;
  Απάντηση:
  Οι κατάλογοι θα πρέπει να είναι σε έντυπη μορφή.
  3. Σημειώνεται ότι η ορθή διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί με τον οριστικό ανάδοχο του Διαγωνισμού, ο οποίος θα διεξαχθεί σύμφωνα με την υπ' αριθ. 01/2017 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, περιέχεται στο άρθρο 4 του σχεδίου της σύμβασης που περιέχεται στο Παράρτημα Ε στη σελ. 24 της εν λόγω Διακήρυξης και ορίζει τα εξής:
  "Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει με την υπογραφή της την …. και εκτείνεται χρονικά μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού του εν θέματι διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια της σύμβασης δεν θα ξεπεράσει χρονικά την 31.12.2018".

 • 1783/2017:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΠΤΑ ΤΡΙΠΤΥΧΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ) ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 24-03-2017)
 • 1676/2017:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
  α) ενός σκληρού δίσκου τύπου 64GB 1.8" Solid State Drive SSD ZIF ZIF2 40PIN 5MM και
  β) δύο (2) μνημών τύπου DDR3 SO-Dimm Single Rank.
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 23-03-2017)
 • 1664/2017:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 24-03-2017)
 • 1663/2017:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ WORKSHOP.
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 24-03-2017)
 • 1662/2017:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 24-03-2017)
 • 1416/2017:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ.
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 13-03-2017)
 • 1290/2017:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ.
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 13-03-2017)
 • 1287/2017:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ.
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 13-03-2017)
 • 1285/2017:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ.
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 13-03-2017)
 • 1279/2017:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 13-03-2017)
 • 992/2017:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28-02-2017)
 • 929/2017:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ.
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 24-02-2017)
 • 829/2017:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ.
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 20-02-2017)
 • 720/2017:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (LEASING) ΕΝΟΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15-02-2017)
 • 607/2017:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΣΑΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 13-02-2017)
 • 475/2017:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΤΥΠΟΥ SSD
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 07-02-2017)
 • 413/2017:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  Διευκρίνιση: Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στην Πρόσκληση Α.Π. 413/2017 μέχρι την Παρασκευή 10/02/2017 και ώρα 14:30.
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 10-02-2017)

 • 404/2017:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ & ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CATERING ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ «ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 06-02-2017)
 • 333/2017:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
  Ακολουθεί διευκρίνιση.
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 31-01-2017)
  Διευκρίνιση:
  1. Διευκρινίζεται εκ περισσού, δεδομένου ότι τούτο είναι γνωστό σε όλους τους ασχολούμενους με την προμήθεια και πώληση πετρελαίου θέρμανσης, ότι ισχύει κράτηση 1% επί της καθαρής αξίας της προμηθευόμενης ποσότητας πετρελαίου.
  2. Επιβάλλεται, επίσης, κράτηση ύψους 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της σύμβασης, σύμφωνα με το έβδομο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 375 παρ. 7 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/ 08.08.2016).
  3. Σημειώνεται ότι σε προμήθειες άνω των 1.000 λίτρων το ποσοστό έκπτωσης εφαρμόζεται επί της νομίμως διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης τιμής χονδρικής πώλησης πετρελαίου θέρμανσης.


 • 334/2017:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΥΠΗΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 31-01-2017)
 • 283/2017:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ.
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 31-01-2017)
 • 277/2017:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ.
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 31-01-2017)
 • 69/2017:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ.
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 18-01-2017)
 • 26/2017:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Catering.
  Διευκρίνιση: Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στην Πρόσκληση Α.Π. 26/2017 μέχρι την Τετάρτη 18/01/2017 και ώρα 14:30.
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 09-01-2017)
 • 7/2017:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Β' ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 18-01-2017)
 • 5/2017:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CATERING.
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 09-01-2017)
 • 6832/2016:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ.
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 21-12-2016)
 • 6778/2016:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ.
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 23-12-2016)
 • 6671/2016:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΘΟΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ.
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17-12-2016)
 • 6637/2016:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 14-12-2016)
 • 6546/2016:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ OKI ES5431.
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 12-12-2016)
 • 6539/2016:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ.
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 12-12-2016)
 • 01/2016:Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού μίας πρότυπης αίθουσας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 21-12-2016)
 • 6353/2016:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ.
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 06-12-2016)
 • 6352/2016:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ.
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 06-12-2016)
 • 6351/2016:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ.
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 06-12-2016)
 • 6250/2016:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 30-11-2016)
 • 6218/2016:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28-11-2016)
 • 5808/2016:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ.
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 20-11-2016)
 • 5722/2016:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Catering.
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 18-11-2016)
 • 5662/2016:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ μίσθωσης ενός λεωφορείου.
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 16-11-2016)
 • 121/2016:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή για την:
  «Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.»
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28-01-2016)
 • 02/2015:ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (eBOOKS) ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Λειτουργία - Ανάπτυξη)».
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17-06-2015)
 • 01/2015:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ MΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΤΙΡΙΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Λειτουργία - Ανάπτυξη)»
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 14-04-2015)
 • 03/2014:ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΤΙΡΙΟΥ/ΩΝ ΠΡΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 13-01-2015)
 • 02/2014:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ MΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Β΄
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15-10-2014)
 • 4316/26-09-2014:Ματαίωση της διενέργειας και περαιτέρω δημοσίευσης της περίληψης και της διακήρυξης που αφορά στη διενέργεια δημόσιου ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού με τον σκοπό της επιλογής αναδόχου για το έργο «Προμήθεια Ελληνικών και ξενόγλωσσων Διδακτικών συγγραμμάτων, Βιβλίων και Ηλεκτρονικών Βιβλίων (EBooks) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος», συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ (315.650,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι τριακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα έξι ευρώ (347.886,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 31-10-2014)
 • 01/2014:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «MINES, OLIVES AND MONASTERIES: TOWARDS AN ENVIRONMENTAL MACROHISTORY OF HALKIDIKI»"
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 07-02-2014)
 • 09/2013:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ MΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΚΤΙΡΙΟΥ) ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 27-12-2013)
 • 08/2013:Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε)»

  Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος επιθυμεί να λάβει τα αρχεία σε επεξεργάσιμη μορφή doc παρακαλείται να στείλει σχετικό αίτημα (email) στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: k.ntonas@ihu.edu.gr
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 22-11-2013)
 • 07/2013:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (JSTOR, WEBDEWEY, CATALOGER’S DESKTOP ΚΑΙ CLASSIFICATION WEB)»
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 14-10-2013)
 • 06/2013:ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟΥ (BUSINESS GAME)»
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 18-04-2013)
 • 05/2013:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ - ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 01-04-2013)
 • 04/2013:ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΤΙΡΙΟΥ/ΩΝ ΠΡΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15-04-2013)
 • 03/2013:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟΥ (BUSINESS GAME)»
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26-03-2013)
 • 02/2013:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26-03-2013)
 • 01/2013:ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ E-UNIVERSITY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ». Για τη λήψη των πινάκων και των υποδειγμάτων σε επεξεργάσιμη μορφή doc, απαιτείται η αποστολή ηλεκτρονικού αιτήματος (email).(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 04-02-2013)
 • 04/2012:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε.» (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 27-07-2012)
 • 03/2012:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ»(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 27-07-2012)
 • 02/2012:ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΙ.ΠΑ.Ε.». Για τη λήψη των πινάκων και των υποδειγμάτων σε επεξεργάσιμη μορφή doc, απαιτείται η αποστολή ηλεκτρονικού αιτήματος (email).(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 25-07-2012)
 • 01/2012:ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 11-04-2012)
 • 13/2011:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε.»(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 09-01-2012)
 • 12/2011:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΙΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 09-01-2012)
 • 11/2011:ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΙ.ΠΑ.Ε.»(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 25-10-2011)
 • 10/2011:Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Επέκταση του Συστήματος RFID (Radio Frequency Identification) στους χώρους και τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του Δι.Πα.Ε. (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 29-08-2011)
 • 09/2011:Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Επέκταση του Υφιστάμενου Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 29-08-2011)
 • 08/2011:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ MΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΧΩΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ FACEBOOK(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 25-07-2011)
 • 07/2011:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ MΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ Β΄ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 25-07-2011)
 • 06/2011:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΧΩΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ FACEBOOK
  (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 25-05-2011)
 • 05/2011:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ MΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Λειτουργία - Ανάπτυξη)» (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 11-04-2011)
 • 04/2011:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ MΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Λειτουργία - Ανάπτυξη)» ΥΠΟΕΡΓΟ 7: «Συνδρομές έντυπης και ηλεκτρονικής βιβλιογραφίας»(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28-03-2011)
 • 03/2011:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Λειτουργία - Ανάπτυξη)» ΥΠΟΕΡΓΟ 3:«Μελέτες σχεδιασμού, ανάπτυξης, οργάνωσης και λειτουργίας»(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28-03-2011)
  Διευκρίνιση: H Επιτροπή του διαγωνισμού θα αποσφραγίσει τους φακέλους προσφορών των υποψηφίων στις 28 Μαρτίου 2011 και ώρα 15:30.
 • 02/2011:ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2/2011 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες διαμόρφωσης χώρων στο ισόγειο και στους εξώστες του Β΄ Κτιρίου ΔΙΠΑΕ» με κριτήριο επιλογής τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά. (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 09-03-2011)
  Διευκρίνιση:
  Ερώτημα 1: Δεν αναφέρεται πουθενά στη διακήρυξη η υποχρέωση υποβολής εγγυητικής συμμετοχής (ποσό, διάρκεια κλπ). Παρόλα αυτά στην παρ. 5.4 β) αναφέρεται το ενδεχόμενο «..κατάπτωση εγγύησης συμμετοχής» σε περίπτωση απόσυρσης του διαγωνιζομένου. Παρακαλούμε να μας επιβεβαιώσετε ρητώς το κατά πόσο απαιτείται ή όχι εγγύηση συμμετοχής και αν ναι ποιας μορφής θα είναι αυτή.
  Απάντηση: Δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. Το περιεχόμενο του φακέλου δικαιολογητικών προσδιορίζεται στον όρο 5.1. της υπ' αριθ. 2/2011 Διακήρυξης.
  Ερώτημα 2: Στην παρ. 5.2 α) αναφέρεται η υποχρέωση να περιληφθεί στον Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς ο Πίνακας Συμμόρφωσης «συμπληρωμένος» όπως στο Παράρτημα Α. Αφενός όμως ο πίνακας αυτός όμως είναι στο Παράρτημα Β και όχι στο Α που είναι η Περιγραφή των εργασιών, κάτι που προφανώς είναι λάθος εκ παραδρομής. Αφετέρου όμως ο ίδιος Πίνακας Συμμόρφωσης απαιτείται να περιληφθεί ΚΑΙ στον Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς (βλ. παρ. 5.3 «…Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς, ήτοι τους Πίνακες Συμμόρφωσης που περιέχονται στο Παράρτημα Α») και μάλιστα «επί ποινή αποκλεισμού» και «…με συμπληρωμένα όλα τα πεδία». Όμως ο ίδιος Πίνακας Συμμόρφωσης έχει ήδη περιληφθεί στον Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς καίτοι στην παρ. 5.1 έχει οριστεί ότι «επί ποινή απορρίψεως στον φάκελο αυτό δεν πρέπει να περιλαμβάνονται οικονομικά στοιχεία» Επειδή είναι προφανής η σύγχυση που δημιουργείται παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε ρητώς τα περιεχόμενα του κάθε φακέλου.
  Απάντηση: Από τη διατύπωση των όρων 5.2. και 5.3. της Διακήρυξης συνάγεται ότι στο Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς υποβάλλεται ο Πίνακας Συμμόρφωσης συμπληρωμένος στα πεδία που αφορούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και στοιχεία των περιγραφομένων εργασιών, ενώ στο Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς υποβάλλεται ο Πίνακας Συμμόρφωσης συμπληρωμένος και στα πεδία που αφορούν στα οικονομικά στοιχεία (τιμή μονάδος, μερική δαπάνη, ολική δαπάνη). Τυχόν συμπλήρωση των οικονομικών πεδίων (τιμή μονάδος, μερική δαπάνη, ολική δαπάνη) στον πίνακα που θα υποβληθεί με το Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.
  Ερώτημα 3: Επιπλέον, στην παρ 5.3.1 αναφέρονται προϋποθέσεις για το «…κείμενο της Οικονομικής Προσφοράς…» Όμως πουθενά δεν υπάρχει θέση για συμπλήρωση κειμένου παρά μόνον αριθμητικών στοιχείων. Και μάλιστα δεν υπάρχει ούτε καν θέση για αναγραφή τιμών με και χωρίς ΦΠΑ, όπως ζητείται στην διακήρυξη. Σας υπενθυμίζουμε ότι ο Πίνακας Συμμόρφωσης στο σχετικό παράρτημα είναι ήδη γραμμένος από εσάς και μας ζητάτε μόνον να τον συμπληρώσουμε. Παρακαλόυμς να μας διευκρινίσετε με σαφήνεια ποιό ακριβώς θα είναι το κείμενο της οικονομικής προσφοράς (αν υφίσταται τέτοιο) και που θα αναγράφεται.
  Απάντηση: Ως κείμενο οικονομικής προσφοράς νοείται ο Πίνακας Συμμόρφωσης του Παραρτήματος Β, συμπληρωμένος σε όλα τα πεδία του. Ο Πίνακας μπορεί να σας διατεθεί σε επεξεργάσιμη μορφή, προς διευκόλυνσή σας.
  Ερώτημα 4: Στην παρ. 5.1 αναφέρεται ότι «Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες», Όμως με βάση τα έντυπα (δηλ τον Πίνακα Συμμόρφωσης) που μας δώσατε και τα οποία μας ζητάτε να συμπληρώσουμε αυτό είναι πρακτικά ΑΔΥΝΑΤΟ δεδομένου ότι α) τα έγγραφα είναι σε μορφή PDF και δεν επιδέχονται τροποποιήσεις, β) στα διατιθέμενα κενά είναι αδύνατο με γραφομηχανή να χωρέσουν ευκρινώς τα αριθμητικά ψηφία. Θα ήταν προτιμότερο να μας τα χορηγήσετε σε μορφή XLS (έγγραφο office excel) ώστε να τα συμπληρώσουμε κατάλληλα ηλεκτρονικά και να τα επανεκτυπώσουμε, εκτός αν είναι δεκτή η ελεύθερη συμπλήρωση χειρόγραφα.
  Απάντηση: Απαντήθηκε αμέσως ανωτέρω. Το αρχείο θα σας χορηγηθεί σε επεξεργάσιμη μορφή.
  Ερώτημα 5: Ποιες είναι οι κρατήσεις υπέρ του δημοσίου που διέπουν την πληρωμή του έργου;
  Απάντηση: Η παρακράτηση φόρου είναι 3% (εργολάβων).
 • 01/2011:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ MΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (JSTOR, WEBDEWEY, CATALOGER’S DESKTOP ΚΑΙ CLASSIFICATION WEB)(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 27-01-2011)
 • 30-11-2010:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗ «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε.»(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 09-12-2010)
 • 10/2010:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ MΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΙΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Λειτουργία - Ανάπτυξη)" ΥΠΟΕΡΓΟ 8: "Δράσεις Προβολής και Δημοσιότητας" (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15-11-2010)
 • 09/2010:ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την εκτέλεση του έργου : "Αισθητικές και Λειτουργικές παρεμβάσεις στο Β΄ Κτίριο ΠΑΣΕΓΕΣ" με κριτήριο επιλογής τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15-11-2010)
 • 08/2010:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ MΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Λειτουργία - Ανάπτυξη)" ΥΠΟΕΡΓΟ 15 "Ανάπτυξη και λειτουργία Προγράμματος ΠΜΣ Σχολής Επιστημών & Τεχνολογίας – Ενεργειακά Συστήματα"(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 25-08-2010)
 • 07/2010:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΧΑΡΤΙ Α4 ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ"(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 01-07-2010)
  Διευκρίνιση: Σε απάντηση του e-mail της εταιρίας Δούνιας Χαρ. & ΣΙΑ ΟΕ από 22/06/2010 και της επιστολής της εταιρίας Ε. ΜΥΤΑΡΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ 148/24.06.2010, σας γνωστοποιούμε ότι κατά τη σύνταξη της υπ' αριθ. 07/2010 Διακήρυξης "Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη σύναψη της συμφωνίας-πλαισίου με τίτλο: "Προμήθεια Φακέλων και Εκτύπωση σε χαρτί Α4 του εκπαιδευτικού υλικού (Σημειώσεων διδασκομένων μαθημάτων) για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος" ελήφθησαν υπόψη πρωτίστως οι ανάγκες των μεταπτυχιακών φοιτητών των Σχολών του ΔΙΠΑΕ. Με δεδομένο ότι ένας σημαντικός αριθμός μαθημάτων, ιδίως του EMBA της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του ΔΙΠΑΕ, διεξάγονται κατά τις ημέρες Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, είναι απολύτως αναγκαίο για την κάλυψη των αναγκών των μαθημάτων, να προμηθεύονται οι φοιτητές εγκαίρως -και οπωσδήποτε πριν τη διεξαγωγή των διδασκομένων μαθημάτων- τις σημειώσεις τους. Για τους λόγους αυτούς και επιπλέον επειδή η Διακήρυξη έχει ήδη δημοσιευθεί και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μεταβληθεί όρος της, σας ενημερώνουμε ότι δεν είναι δυνατή η τροποποίηση οιουδήποτε όρου της υπ' αριθ. 07/2010 Διακήρυξης.
 • 06/2010:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ MΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Λειτουργία - Ανάπτυξη)" ΥΠΟΕΡΓΟ 15 "Ανάπτυξη και λειτουργία Προγράμματος ΠΜΣ Σχολής Επιστημών & Τεχνολογίας – Ενεργειακά Συστήματα"(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 01-07-2010)
 • 5/2010:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ MΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ "ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Λειτουργία - Ανάπτυξη)" ΥΠΟΕΡΓΟ 2: "Ενοικίαση Κτιριακών Εγκαταστάσεων"(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 24-02-2010)
 • 4/2010:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ MΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Λειτουργία - Ανάπτυξη)" ΥΠΟΕΡΓΟ 7: "Συνδρομές έντυπης και ηλεκτρονικής βιβλιογραφίας"(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 24-02-2010)
 • 3/2010:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ MΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Λειτουργία - Ανάπτυξη)" ΥΠΟΕΡΓΟ 5: "Προμήθεια λογισμικού"(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 24-02-2010)
 • 2/2010:Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την σύναψη Συμφωνίας-Πλαισίου με τίτλο "Προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού, αναλωσίμων γραφείου, γραφικής ύλης και αναλωσίμων Η/Υ"(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 25-01-2010)
  Διευκρίνιση: Στη διακήρυξη 02/2010 στο Τμήμα 1: «Προμήθειες ειδών γραφείου – Γραφικής ύλης» στις σελ. 9-11 εκ παραδρομής αναφέρονται συγκεκριμένες εταιρίες. Σας ενημερώνουμε ότι γίνονται δεκτές προσφορές για τα περιγραφόμενα είδη και άλλων εταιριών υπό τις ίδιες προδιαγραφές.
 • 1/2010:Πρόσκληση συμμετοχής σε Πρόχειρο Διαγωνισμό με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για την εκτέλεση του Έργου Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο "Ταχυμεταφορές Φακέλων και Δεμάτων"(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 25-01-2010)
 • 2/2009:Μειοδοτικός Διαγωνισμός Μίσθωσης Ακινήτου (Κτιρίου) για τις ανάγκες του Δι.Πα.Ε.(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 11-01-2010)
 • 1/2009:Δημόσιος Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ελληνικών και ξενόγλωσσων διδακτικών συγγραμμάτων και βιβλίων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 03-09-2009)