Ενεργοί Διαγωνισμοί ΔΙ.ΠΑ.Ε.2/2018: Προμήθεια συμβατικού και επιστημονικού εξοπλισμού

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:
03-04-2018 και ώρα 14:30
Λήψη ΠρόσκλησηςΠλήρες κείμενο
Diakiriksi_02_2018_18PROC002817186.pdf