Ενεργοί Διαγωνισμοί ΔΙ.ΠΑ.Ε.7281/2018: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης των δυο κτιρίων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:
14-12-2018 και ώρα 14:30
Λήψη Αρχείου