Ενεργοί Διαγωνισμοί ΔΙ.ΠΑ.Ε.2/2017: Προμήθεια Υπηρεσιών Καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:
29-09-2017 και ώρα 14:30
Λήψη Πρόσκλησης
2/2017: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:
16-10-2017 και ώρα 14:30
Λήψη Πρόσκλησης