Παλιότερες Προσκλήσεις για απασχόληση στο ΔΙ.ΠΑ.Ε.


 1. 1) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
  Πλήρωσης μιας (1) θέσης συνεργάτη στο Πλαίσιο Υλοποίησης της Πράξης «Sboing4Real: Ανάπτυξη τεχνολογιών crowdsourcing για γεω-κοινωνική δικτύωση και προηγμένη δορυφορική πλοήγηση σε πραγματικό χρόνο» για υποβολή Προτάσεων Σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου για την παροχή έργου (23/2019) 23/2019


 2. 2) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
  Πλήρωσης δυο (2) θέσεων συνεργατών στο Πλαίσιο Υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Διεθνούς Πανεπιστημίου» για υποβολή Προτάσεων Σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου για την παροχή έργου (8412/2018) 8412/2018


 3. 3) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης (Course Officer) της λειτουργίας των Σχολών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. 4969/2018
  • Πρόσκληση 4969/2018
  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 01-10-2018
  • Διευκρίνιση: Λήξη Προθεσμίας


 4. 4) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στο αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών Ερευνητικού Επιστημονικού Προσωπικού (Academic Associate) για την υποστήριξη της Εκπαιδευτικής διαδικασίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών 4480/2018


 5. 5) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στο αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών Ερευνητικού Επιστημονικού Προσωπικού (Academic Associate) για την υποστήριξη της Εκπαιδευτικής διαδικασίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών 4479/2018


 6. 6) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Horizon2020 με τίτλο «Co-Creating Misinformation - Resilient Societies Co-Inform» 4261/2018


 7. 7) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας 3769/20-06-2018
  • Πρόσκληση 3769/20-06-2018
  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 23-07-2018
  • Διευκρίνιση: Προσοχή: Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στην Πρόσκληση Α.Π. 3769/2018 μέχρι τη Δευτέρα 23/07/2018 και ώρα 14:30.


 8. 8) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ στα αντικείμενα: διδασκαλίας της Κινεζικής Γλώσσας, διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας, διδασκαλίας μαθημάτων φωτογραφίας 6576/2017


 9. 9) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 4573/27-07-2017


 10. 10) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 4450/20-07-2017


 11. 11) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4332/14-07-2017


 12. 12) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στο αντικείμενο:
  Μία (1) θέση για παροχή υπηρεσιών Επιστημονικού Προσωπικού για την υποστήριξη του εργαστηρίου του ΠΜΣ Στρατηγικός Σχεδιασμός Προϊόντων της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών (ΣΟΔΝΕ).
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2246/04-04-2017


 13. 13) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στο αντικείμενο:
  Μία (1) θέση για παροχή υπηρεσιών Ερευνητικού Επιστημονικού Προσωπικού (Academic Associate) για την υποστήριξη της Εκπαιδευτικής διαδικασίας της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών (ΣΟΔΝΕ) στο γνωστικό αντικείμενο: Οικολογία.
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 984/22-02-2017


 14. 14) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στο αντικείμενο:
  Επιστημονικό Προσωπικό για την κάλυψη αναγκών του Γραφείου Διασύνδεσης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος σε θέματα που αφορούν στη συμβουλευτική υποστήριξη των φοιτητών στο σχεδιασμό της μελλοντικής τους σταδιοδρομίας και της επαγγελματικής τους απασχόλησης, και την αποτελεσματική σύνδεση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας με τις επιχειρήσεις και την αγορά εργασίας και προγραμμάτων μετακίνησης και ανταλλαγών.
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 942/20-02-2017


 15. 15) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6989/27-12-2016
  • Πρόσκληση 6989/27-12-2016
  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 18-01-2017
  • Διευκρίνιση: Διευκρίνιση: Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στην Πρόσκληση Α.Π. 6989/2016 μέχρι την Τετάρτη 18/01/2016 και ώρα 14:30.


 16. 16) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6616/08-12-2016


 17. 17) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4737/05-10-2016


 18. 18) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4033/06-09-2016


 19. 19) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3587/28-07-2016
  • Πρόσκληση 3587/28-07-2016
  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 19-09-2016
  • Διευκρίνιση: Διευκρίνιση: Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στην Πρόσκληση Α.Π. 3587/2016 μέχρι τη Δευτέρα 19/09/2016 και ώρα 14:30.


 20. 20) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2946/16-06-2016


 21. 21) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2685/31-05-2016


 22. 22) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1583/21-03-2016


 23. 23) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1005/01-03-2016


 24. 24) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 420/29-01-2016
  • Πρόσκληση 420/29-01-2016
  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 29-02-2016
  • Διευκρίνιση: Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στην Πρόσκληση Α.Π. 420/2016 μέχρι τη Δευτέρα 29/02/2016 και ώρα 14:30.


 25. 25) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 160/14-01-2016


 26. 26) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 49/08-01-2016


 27. 27) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6770/04-12-2015


 28. 28) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6713/03-12-2015


 29. 29) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6597/30-11-2015


 30. 30) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6596/30-11-2015


 31. 31) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6595/30-11-2015


 32. 32) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ.
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6535/26-11-2015


 33. 33) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ.
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6045/13-11-2015


 34. 34) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ.
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 5530/30-10-2015


 35. 35) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ.
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 5408/21-10-2015


 36. 36) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙ.ΠΑ.Ε.).
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4959/05-10-2015


 37. 37) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα: Παροχή υπηρεσιών Ερευνητικού Επιστημονικού Προσωπικού (Academic Associate) για την υποστήριξη της Εκπαιδευτικής διαδικασίας της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών σε ένα από τα ακόλουθα Γνωστικά Αντικείμενα: Εuropean Competition Law ή Transnational Securities Law ή Capital Markets Law.
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4937/02-10-2015


 38. 38) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα: Υποστήριξη της Εκπαιδευτικής διαδικασίας της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών στο Γνωστικό Αντικείμενο Δίκαιο Ενέργειας ή Οικονομικά της Ενέργειας.
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4871/28-09-2015


 39. 39) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3907/04-08-2015


 40. 40) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3906/04-08-2015


 41. 41) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα:
  α. Παροχή υπηρεσιών επιστημονικού προσωπικού – Υπεύθυνου της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
  β. Παροχή υπηρεσιών επιστημονικού προσωπικού IT στη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» (MIS 304312)
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3537/14-07-2015


 42. 42) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στο αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών επιστημονικού προσωπικού - Υπεύθυνος λειτουργίας της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Διαχείριση 25% των διδάκτρων των ΠΜΣ του Δι.Πα.Ε».
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3417/06-07-2015


 43. 43) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ στο αντικείμενο: Διεξαγωγή Μαθήματος «Innovation & Entrepreneurship» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος».
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2817/29-05-2015


 44. 44) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στο αντικείμενο: Επιστημονικό Προσωπικό για την κάλυψη αναγκών του Γραφείου Διασύνδεσης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και υποστήριξη / διαχείριση σε θέματα που αφορούν στην υποστήριξη των φοιτητών στο σχεδιασμό της μελλοντικής τους σταδιοδρομίας και της επαγγελματικής τους απασχόλησης, και την αποτελεσματική σύνδεση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας με τις επιχειρήσεις και την αγορά εργασίας ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Γραφείο Διασύνδεσης του Διεθνούς Πανεπιστημίου».
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1481/2015


 45. 45) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στο αντικείμενο: Επιστημονικό προσωπικό για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. [Υπεύθυνος Μ.Ο.Κ.Ε. του ΔΙ.ΠΑ.Ε.] ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος».
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1511/19-03-2015


 46. 46) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στο αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών Ερευνητικού Επιστημονικού Προσωπικού (Academic Associate) για την υποστήριξη της Εκπαιδευτικής διαδικασίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών.
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1421/2015


 47. 47) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στο αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών επιστημονικού προσωπικού σε θέση ευθύνης στο Τμήμα Διαχείρισης Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (IT Department) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ)».
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 908/27-02-2015


 48. 48) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στο αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών Ερευνητικού Επιστημονικού Προσωπικού (Academic Associate) για την υποστήριξη της Εκπαιδευτικής διαδικασίας της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ)».
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 397/2015


 49. 49) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στο αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών επιστημονικού προσωπικού σε θέση ευθύνης στο Τμήμα Διαχείρισης Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (IT Department) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2/2015


 50. 50) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στο αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης (Τravel Support - Course Office) των Σχολών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6224/2014


 51. 51) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στο αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών Ερευνητικού Επιστημονικού Προσωπικού (Academic Associate) για την υποστήριξη της Εκπαιδευτικής διαδικασίας της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών.
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6166/23-12-2014


 52. 52) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στο αντικείμενο: Επιστημονικό Προσωπικό για την παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης -εποπτείας της εκπαίδευσης και ενεργειών διεθνούς προώθησης των ΠΜΣ του ιδρύματος [Διοικητικός Διευθυντής Εκπαίδευσης] ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ)».
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6056/19-12-2014


 53. 53) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στο αντικείμενο: "Μια (1) θέση Επιστήµονα Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ" στο πλαίσιο εκτέλεσης της πράξης µε τίτλο «Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοιχτής Πρόσβασης Διεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση».
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 5513/28-11-2014


 54. 54) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στο αντικείμενο: "Μια (1) θέση Επιστήµονα Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ" στο πλαίσιο εκτέλεσης της πράξης µε τίτλο «Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοιχτής Πρόσβασης Διεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση».
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 5071/10-11-2014


 55. 55) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στο αντικείμενο: Επιστημονικό προσωπικό για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. [Υπεύθυνος Μ.Ο.Κ.Ε. του ΔΙ.ΠΑ.Ε.] ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος».
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 5058/10-11-2014


 56. 56) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στο αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών επιστημονικού προσωπικού με έμφαση στα δίκτυα, στο Τμήμα Διαχείρισης Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (IT Department) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4806/29-10-2014


 57. 57) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα:
  1. Επιστημονικό προσωπικό για την παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Programme Manager) και υποστήριξης της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας
  2. Παροχή υπηρεσιών Συντήρησης και λειτουργίας κτιριακών εγκαταστάσεων.
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4751/22-10-2014


 58. 58) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα: 1. Επιστημονικό προσωπικό για την παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Programme Manager) και υποστήριξης της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών 2. Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της λειτουργίας της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης (Υπεύθυνος Παραγγελιών ξενόγλωσσων βιβλίων).
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4424/03-10-2014


 59. 59) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα: Παροχή υπηρεσιών Ερευνητικού Επιστημονικού Προσωπικού (Academic Associates) για την υποστήριξη της Εκπαιδευτικής διαδικασίας της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης.
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4420/03-10-2014


 60. 60) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα:
  1. Επιστημονικό Προσωπικό για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης οικονομικών στοιχείων του Ειδικού Λογαριασμού Ερευνών και τήρηση υποχρεώσεών του προς λοιπούς Δημόσιους Φορείς και Φορείς Χρηματοδότησης
  2. Επιστημονικό Προσωπικό για την υποστήριξη του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Δι.Πα.Ε. σε θέματα οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης, συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή μη, ερευνητικών – αναπτυξιακών προγραμμάτων.
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4274/24-09-2014


 61. 61) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα: 1. Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Γραμματείας της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και υπηρεσιών Πρωτοκόλλου-Διεκπεραίωσης-Αρχείου του Πανεπιστημίου.
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4183/18-09-2014


 62. 62) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στο αντικείμενο: Επιστημονικό Προσωπικό για την κάλυψη αναγκών του Γραφείου Διασύνδεσης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος σε θέματα που αφορούν στη συμβουλευτική υποστήριξη των φοιτητών στο σχεδιασμό της μελλοντικής τους σταδιοδρομίας και της επαγγελματικής τους απασχόλησης, και την αποτελεσματική σύνδεση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας με τις επιχειρήσεις και την αγορά εργασίας.
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3800/2014


 63. 63) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στο αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών επιστημονικού προσωπικού σε θέση ευθύνης στο Τμήμα Διαχείρισης Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (IT Department) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3767/2014


 64. 64) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στο αντικείμενο: Επιστημονικό προσωπικό για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. [Υπεύθυνος Μ.Ο.Κ.Ε. του ΔΙ.ΠΑ.Ε.].
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3763/2014
  • Πρόσκληση 3763/2014
  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 08-09-2014
  • Διευκρίνιση:

   Ανακοινοποίηση στο ορθό:

   Διευκρινίζεται προς κάθε ενδιαφερόμενο ότι το πρώτο από τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων για την υποβολή αίτησης υποψηφιότητας στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθ. 3763/21.08.2014, που αφορά στην επιλογή επιστημονικού προσωπικού για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (Υπεύθυνος ΜΟ.Κ.Ε. του ΔΙ.ΠΑ.Ε.), διαμορφώνεται -στο ορθό- ως εξής:

   "Πτυχίο ή δίπλωμα AEI στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Πληροφορικής". 65. 65) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου.
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3546/2014


 66. 66) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στα αντικείμενα:
  1. Επιστημονικό προσωπικό για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη διαχείριση, υλοποίηση και ολοκλήρωση των έργων/προγραμμάτων με δικαιούχο το Δι.Πα.Ε., που οικονομικά διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Ερευνών, καθώς και παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής επιστημονικής εποπτείας των δραστηριοτήτων του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του ΔΙ.ΠΑ.Ε.
  2. Επιστημονικό Προσωπικό για την παροχή νομικών υπηρεσιών [Υπεύθυνος Μονάδας Νομικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του ΔΙ.ΠΑ.Ε.]
  3. Επιστημονικό Προσωπικό για την παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης της εκπαίδευσης του ιδρύματος [Διοικητικός Διευθυντής Εκπαίδευσης].
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3135/2014


 67. 67) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στα αντικείμενα:
  1. Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης (Course Officer) των Σχολών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
  2.
  Επιστημονικό Προσωπικό για παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της λειτουργίας της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού.
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3090/2014


 68. 68) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου ΔΑΣΤΑ του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2796/2014


 69. 69) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών επιστημονικού προσωπικού σε θέση ευθύνης στο Τμήμα Διαχείρισης Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (IT Department) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2797/2014


 70. 70) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης (Course Officer) της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2106/2014
  • Πρόσκληση 2106/2014
  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 10-06-2014
  • Διευκρίνιση: Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στην Πρόσκληση Α.Π. 2106/2014 μέχρι την Τρίτη 10/06/2014 και ώρα 14:30.


 71. 71) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης (Executive Assistant) της Διοίκησης του Ιδρύματος και μετάφρασης/επιμέλειας κειμένων στην αγγλική γλώσσα.
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1773/2014


 72. 72) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη έως δώδεκα (12) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΜΕΤΑΛΛΕΙA, ΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ: ΜΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΑΚΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ».
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 236/2014


 73. 73) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΤΑΛΛΕΙA, ΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ: ΜΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΑΚΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ».
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 235/2014


 74. 74) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ σε αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης οικονομικών στοιχείων Ειδικού Λογαριασμού και τήρηση υποχρεώσεων προς τρίτους Δημόσιους Φορείς.
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 98/2014


 75. 75) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ σε αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης οικονομικών στοιχείων Ειδικού Λογαριασμού.
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 96/2014


 76. 76) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ σε αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας.
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3913/2013


 77. 77) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ σε αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης οικονομικών στοιχείων Ειδικού Λογαριασμού και τήρηση υποχρεώσεων προς τρίτους Δημόσιους Φορείς.
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3912/2013


 78. 78) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ σε αντικείμενο: Επιστημονικό Προσωπικό (Executive Assistant).
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2887/2013


 79. 79) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ σε αντικείμενο: Επιστημονικό Προσωπικό για παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της λειτουργίας της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού.
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2413/2013
  • Πρόσκληση 2413/2013
  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 15-07-2013
  • Διευκρίνιση: Ο Ειδικός Λογαριασμός Ερευνών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ανακοινώνει την ανάκληση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθ. πρωτ. 2413/28.06.2013


 80. 80) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ σε αντικείμενο: Ερευνητικό Επιστημονικό Προσωπικό (Academic Assistant). Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2234/2013


 81. 81) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ σε αντικείμενο: «Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας». Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2199/2013


 82. 82) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ σε αντικείμενο: «Υπεύθυνος Γραφιστικού Σχεδιασμού και Web Design».
  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2038/2013


 83. 83) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ σε αντικείμενο: «Επιστημονικό Προσωπικό για παροχή υπηρεσιών ως επικεφαλής του Τμήματος Διαχείρισης Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (IT Department) του Δι.Πα.Ε.».  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2037/2013


 84. 84) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ σε αντικείμενο: «Επιστημονικό Προσωπικό για παροχή υπηρεσιών ως επικεφαλής του Τμήματος Διαχείρισης Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (IT Department) του Δι.Πα.Ε.».  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1673/2013


 85. 85) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ σε αντικείμενο: «Στέλεχος Marketing για την προώθηση και προβολή δραστηριοτήτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε.».  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1606/2013


 86. 86) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ στο αντικείμενο: Διεξαγωγή Μαθήματος «Innovation & Entrepreneurship» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος».  Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1448/2013
  • Πρόσκληση 1448/2013
  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 01-05-2013
  • Διευκρίνιση: Λόγω της αργίας της 1ης Μαΐου 2013 η υποβολή αιτήσεων παρατείνεται κατά μία εργάσιμη ημέρα, δηλαδή έως 02/05/2013.


 87. 87) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΔΙ.ΠΑ.Ε.
      Αριθμός Πρωτοκόλλου: 895/2013


 88. 88) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΔΙ.ΠΑ.Ε.
      Αριθμός Πρωτοκόλλου: 883/08-03-2013


 89. 89) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΔΙ.ΠΑ.Ε.
      Αριθμός Πρωτοκόλλου: 227/2013


 90. 90) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3897/2012


 91. 91) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3278/2012


 92. 92) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2975/06-09-2012


 93. 93) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αρ. Πρωτοκόλλου: 1188/29-03-2012


 94. 94) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αρ. Πρωτοκόλλου: 638/16-02-2012


 95. 95) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αρ. Πρωτοκόλλου: 410/31-01-2012


 96. 96) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αρ. Πρωτοκόλλου: 133/11-01-2012


 97. 97) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αρ. Πρωτοκόλλου: 4044/23-12-2011


 98. 98) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αρ. Πρωτοκόλλου: 4043/23-12-2011


 99. 99) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αρ. Πρωτοκόλλου: 4042/23-12-2011


 100. 100) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αρ. Πρωτοκόλλου: 4041/23-12-2011


 101. 101) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3436/10-11-2011


 102. 102) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2990/10-10-2011


 103. 103) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2986/10-10-2011


 104. 104) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2761/19-09-2011


 105. 105) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2624/02-09-2011


 106. 106) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2261/19-07-2011


 107. 107) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2020/22-06-2011


 108. 108) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αρ. Πρωτοκόλλου: 1647/23-05-2011


 109. 109) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αρ. Πρωτοκόλλου: 1484/09-05-2011


 110. 110) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αρ. Πρωτοκόλλου: 1269/15-04-2011


 111. 111) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αρ. Πρωτοκόλλου: 839/22-03-2011


 112. 112) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αρ. Πρωτοκόλλου: 835/22-03-2011


 113. 113) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αρ. Πρωτοκόλλου: 805/17-03-2011


 114. 114) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αρ. Πρωτοκόλλου: 317/09-02-2011
  • Πρόσκληση 317/09-02-2011
  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 25-02-2011
  • Διευκρίνιση: Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων για τη Θέση 4 (Programme Manager) μέχρι τη Δευτέρα 28/02/2011 και ώρα 14:30.


 115. 115) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αρ. Πρωτοκόλλου: 167/24-01-2011


 116. 116) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αρ. Πρωτοκόλλου: 47/11-01-2011


 117. 117) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2984/22-11-2010


 118. 118) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2297/20-09-2010


 119. 119) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αρ. Πρωτοκόλλου: 1712/19-08-2010


 120. 120) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αρ. Πρωτοκόλλου: 1478/08-07-2010


 121. 121) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αρ. Πρωτοκόλλου: 1252/10-06-2010


 122. 122) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αρ. Πρωτοκόλλου: 997/18-05-2010


 123. 123) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2123/08-12-2009
  • Πρόσκληση 2123/08-12-2009
  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 18-12-2009
  • Διευκρίνιση: Σε ότι αφορά στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ειδικού Λογαριασμού Δι.Πα.Ε. με αριθμό πρωτοκόλλου 2123/08.12.2009 διευκρινίζεται ότι άρρενες υποψήφιοι που αποδεδειγμένα έχουν αναβολή από το Στρατό για χρονικό διάστημα ίσο ή μεγαλύτερο της απασχόλησης με σύμβαση ανάθεσης έργου (9 ή 12 μήνες για τα αντικείμενα απασχόλησης 1 ή 2, αντίστοιχα) θεωρείται ότι καλύπτουν τη σχετική απαίτηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.


 124. 124) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αρ. Πρωτοκόλλου: 1803/11-11-2009