Ενεργές Προσκλήσεις για απασχόληση στο ΔΙ.ΠΑ.Ε./ Active invitations at I.H.U.


    Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Horizon2020 με τίτλο «Co-Creating Misinformation - Resilient Societies Co-Inform» 4261/2018


    Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας 3769/20-06-2018