Ενεργές Προσκλήσεις για απασχόληση στο ΔΙ.ΠΑ.Ε./ Active invitations at I.H.U.


    Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μιάς θέσης στα πλαίσια του έργου «Αξιοποίηση υγρών αποβλήτων ραφιναρίας ελαίων με ταυτόχρονη ανακύκλωση γλυκερίνης από μονάδες παραγωγής βιοντίζελ, προς παραγωγή γλυκεριδίων και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας (προπυλένιο)» 427/2018