Ενεργές Προσκλήσεις για απασχόληση στο ΔΙ.ΠΑ.Ε./ Active invitations at I.H.U.


    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης (Course Officer) της λειτουργίας των Σχολών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. 4969/2018