Αρχική Σελίδα


IHU Campus

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ιδρύθηκε το 2005 (Νόμος 3391/2005) και έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη. Με τον ίδιο νόμο (Άρθρο 7 - Παράγραφος 2) συστήθηκε και ο Ειδικός Λογαριασμός του ΔΙ.ΠΑ.Ε.